Krepšelis  

Nėra prekių

Pristatymas 0,00 €
Viso 0,00 €

Krepšelis Pirkti

TAISYKLĖS


1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės"), jas akceptavus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio „Susipažinau su menarta.lt taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir menarta.lt teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu - pardavimu menarta.lt susijusios nuostatos, išskyrus Pirkėjus, su kuriais menarta.lt yra sudariusi pirkimo - pardavimo sutartis, tai prekių pristatymas, atsiskaitymas ir visa kita veika vykdoma pagal pirkimo - pardavimo sutarties aprašytas sąlygas ir nuostatas.

1.2. menarta.lt pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.

1.3. menarta.lt veikla vykdoma Lietuvos teritorijoje.

1.4.Pirkti menarta.lt turi teisę:

a) veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

b) nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

c)   juridiniai asmenys;

d)   visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.

 

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių menarta.lt, turi užsiregistruoti joje, įvesdamas menarta.lt jam suteiktą registracijos vardą ir slaptažodį.

2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes, turi nurodyti prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę,  prekių pristatymo adresą, telefono numerį. menarta.lt patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo menarta.lt tikslais. menarta.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus menarta.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes menarta.lt šių Taisyklių ir tarpusavio pasirašytų pirkimo-pardavimo sutarčių nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka arba pagal menarta.lt ir Pirkėjo sudarytos pirkimo pardavimo sutarties sąlygas.

3.3. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai menarta.lt meniu punkte „Kontaktai" nurodytomis komunikavimo priemonėmis.

3.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.5. Pirkėjas, naudodamasis menarta.lt, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų elektroninėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 

4. menarta.lt teisės ir įsipareigojimai

4.1. menarta.lt turi teisę savo nuožiūra nustatyti minimalų prekių krepšelio dydį, t.y. minimalią sumą, kurią pasiekus bus vykdomas Pirkėjo užsakymas. Šios sumos dydis matomas peržiūrint prekių krepšelį.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti menarta.lt darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, menarta.lt turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis elektronine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Susidarius svarbioms aplinkybėms, menarta.lt gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešę Pirkėjui.

4.4. menarta.lt įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą menarta.lt registracijos formoje, išskyrus LR įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos" nustatytus atvejus.

4.5. menarta.lt įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu 6.1. Taisyklių punkte nurodytomis sąlygomis.


5. Prekių apmokėjimas

5.1 Prekių kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Litais su PVM.

5.2 Atsiskaityti už prekes galima dviem būdais:

5.2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas perveda pinigus į Dekostudija.lt banko sąskaitą.

5.2.2. Apmokėjimas grynais atsiimant prekes J.Basanavičiaus g.13, Jonava.

5.3 Mokant už prekes pagal Taisyklių 5.2.2 punktą, tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.4. menarta.lt už prekes galima atsiskaityti  Lietuvos pašto skyriuje atsiimant prekes, jeigu..........


6. Prekių pristatymas

6.1 Prekių pristatymas pirkėjo nurodytu adresu:

6.1.1 Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.

6.1.2 Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

6.1.3 Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

6.1.4 Pardavėjas prekes pristato per 1-3 dienas, kai prekės yra Pardavėjo sandėlyje, ir 7 dienas, kai prekės yra tiekėjų sandėliuose. Jei prekės Pardavėjas neturi sandėlyje ir jos taip pat neturi tiekėjai savo sandėlyje, tada Pardavėjas grąžina pinigus už neturimas prekes Pirkėjui.

6.1.5 Taisyklių 6.1.4 punkte nurodyti terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo tiekėjų sandėliuose tuo metu nėra reikiamų prekių. Taip pat Pardavėjas neatsako už kurjerių įsipareigojimą prekes pristatyti per 1-3 darbo dienas.

6.1.6 Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.

6.1.7 Visais atvejais, padarius užsakymą, klientas yra informuojamas apie patikslintą pristatymo terminą.

6.1.8 Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

6.1.9 Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (sulūžusi, įplėšta ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai atžymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

6.1.10 Tais atvejais, kai priėmus prekes Pirkėjas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės nėra tinkamo dydžio, spalvos ar kitų matmenų, Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.

6.1.11 Esant nestandartinei siuntai, Pirkėjas papildomai informuojamas apie tikslią pristatymo kainą.

6.2 Prekių atsiėmimas Menarta.lt salone:

6.2.1 Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai darbo valandomis Menarta.lt salone, esančiame adresu J.Basanavičiaus g.13, Jonava.

6.2.2 Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą).

 

7. Prekių gražinimas ir keitimas

7.1. Naudotos prekės, įsigytos specializuotose (tik naudotoms prekėms skirtose) parduotuvėse, gali būti keičiamos ar grąžinamos tik pardavėjui sutikus. (pagal Lietuvos Respublikos daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles), todėl prieš išsiunčiant grąžinamą prekę, susisiekite su Menarta.lt  konsultantais.

7.2. Jei prekė netiko dėl mūsų kaltės, tokią prekę keičiame ir padengiame su prekių keitimu susidariusias pristatymo išlaidas arba grąžiname pinigus. Jei prekė netiko dėl Kliento kaltės keitimo išlaidas dengia Klientas. Prekių grąžinimo atveju kai detalė netiko dėl Kliento kaltės, grąžinama suma atskaičius kainą už pristatymą ir už pinigų grąžinimą į banko sąskaitą. Už pinigų grąžinimą į banko sąskaitą taikomas 2,40 Lt administravimo mokestis dėl banko išlaidų, kuris minusuojamas iš pirkėjui grąžinamos sumos. Visais atvejais prekės grąžinimas galimas tik per 7 (septynias) darbo dienas nuo jos pristatymo Jums dienos.

7.3. Atsiradus būtinybei grąžinti prekę, tai būtina atlikti per 7 dienas, jei nėra atskiro susitarimo su pardavėju. Nekokybiškos prekės keičiamos arba grąžinami sumokėti pinigai.

7.4. Prekės yra žymimos, už atgal grąžintas nežymėtas prekes arba su pažeistu žymėjimu, pinigai negrąžinami.


8. Atsakomybė

8.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia registracijos formoje tikslių duomenų, menarta.lt neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

8.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis menarta.lt.

8.3. Pirkėjas atsakingas už savo prisijungimo duomenų konfidencialumą ir nepatekimą tretiesiems asmenims.

8.2. menarta.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į menarta.lt rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

8.3. Jei menarta.lt elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, menarta.lt nėra atsakinga už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių nepriežiūrą, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

9. Apsikeitimas informacija

9.1. menarta.lt visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia menarta.lt meniu skiltyje „Kontaktai" („Susisiekite su mumis") nurodytomis komunikacijos priemonėmis.

 

10. Baigiamosios nuostatos

10.1.  Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.

10.2. Šių taisyklių pagrindu kylančių klausimų aiškinimui taikoma LR teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.